1264 - Pasienter møter i Akuttmottak ambulanseinngang 20-08

Akuttmottaket har åpent 24/7