1254 - Pasient henvises direkte til akuttpol (samme dag)