1266 - Røntgen us - Pasient møter i Røntgen ekspedisjon