1253 - Kan pas møte i akuttpol åpningstider?

Akuttpoliklinikk ORT/Plast åpningstider er 08-20 alle dager