1259 - Pasient møter i Akuttmottak ekspedisjon 08-20

Akuttpoliklinikk ORT/Plast åpningstid er 08-20 alle dager